مترون

 | تاریخ ارسال: 1399/7/10 | 

مدیر خدمات پرستاری (مترون) مرکز: آقای پیمان اصل ایروانلو
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری


معاون مترون : خانم فریبا خانمحمدیون                                  منشی دفتر: آقای مهدی اوصالی                                 شماره تماس مستقیم دفتر:   ۳۳۱۳۱۲۰۹                 

مروری بر شرح وظایف مدیریت:

 • کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه
 • نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد.
 • نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.
 • سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها.
 • سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.
 • شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحد های پاراکلینیکی بیمارستان.
 • ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی, انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.
 • مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.
 • بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.
 • نظارت بر امور مالی, تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.
 • نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات  بیمارستان.
 • اقدام لازم در مورد استخدام, اخراج, تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه.
 •  نظارت بر حسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و هیا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان.
 • اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی.
 •  نظارت  وسرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه.
 • تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی, بهداشتی, اداری, مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.
 •  نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.
 •  انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.
 •  تهیه گزارش از فعالیت ها, مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه.
کارشناسان واحد:
سوپروایزر بالینی صبح
سوپروایزر آموزش
سوپروایزر آموزش به بیمار
سوپروایزر کنترل عفونت
خانم پروین شاهین و رباب محمدی، خانم فریده اشراقی
شرح وظایف
خانم خدیجه بیات
شرح وظایف
خانم فریبا ادیبان
شرح وظایف
خانم ندا ملاقدیمی، خانم لیلا تاران
شرح وظایف
سوپروایزرین عصر و شب
کلیک جهت مشاهده لیست سرپرستاران بخشها
خانم خدیجه ندرلو،خانم صدیقه فرج زاده ، آقای کیوان تقی زاده
شهریار امام ویردی ، آقای محسن محمدی

دفعات مشاهده: 2896 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر