مدیر دفتر بهبود کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
مدیر دفتر بهبود کیفیت: خانم صفری پناهی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
 شماره تماس مستقیم دفتر  ۳۳۱۳۱۲۲۲          
 
محل دستیابی: طبقه اول
کارکنان واحد:خانم الهام آقایی ، خانم بهاره کاظمی ، خانم پریا بری، خانم رباب غریبلو، آقای مصطفی حبیبیان، خانم هما سیدی، خانم عشرت جعفریمروری بر شرح وظایف مدیریت:
 • همکاری درطرح ریزی سیستم مدیریت با نماینده مدیریت .
 • همکاری در آرایش و سازماندهی گروههای کاری .
  هماهنگی تشکیل گروههای کاری و پیگیری جلسات گروهها .
 • تهیه وارائه گزارشهای پیشرفت استقرار سیستم مدیریت .
 • تدوین شاخص ها ، برنامه استراتژیک مرکز و تعیین راهبردها و اقدامات اصلاحی لازم جهت بهبود شاخص و اصلاح فرایندها .
 • همکاری درتهیه برنامه ممیزی داخلی و اجرای آن ( پیگیری تهیه چک لیست ها ، تهیه وارائه فرم های مورد نظر ممیزی ، پیگیری نتایج ممیزی ازمسئول تیم ممیزی ، ثبت و شماره گذاری فرم های عدم انطباق کمیته راهبردی وارسال آنها به واحدهای مربوطه ، پیگیری رفع عدم انطباق ها ( ممیزی مجدد برای بستن عدم انطباق ها ) و حفظ سوابق ممیزی .
 • پیگیری و بازنگری ادواری مدارک وداده های سیستم .
 • تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سازمانی .
 • زمینه سازی ، تمهید مقدمات لازم وهمکاری باگروههای حاکمیت بالینی ، اعتبار بخشی ، ایمنی و ارزشیابی بیمارستان با هدف بهبود شاخص ها و اصلاح فرایندها .
 • همکاری درپیاده سازی استانداردها و پروتکل های ارائه خدمات و اعتبار بخشی ، حاکمیت بالینی و مدیریت فرایندها و..  .
 • انجام کلیه برنامه ریزیها وفعالیت ها ، هماهنگی لازم ومدیریت کنترل به منظور اجرا و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد  دربیمارستان و پیگیری ومدیریت برگزاری جلسات ، فعالیتها و برنامه های مورد نیاز        

دفعات مشاهده: 1171 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر